« بفتا : 2022 »

بهترین فیلمنامه اوجینال (اصلی)

برنده جایزه
Licorice Pizza

بهترین کار از یک نویسنده، کارگردان یا تهیه کننده بریتانیایی

برنده جایزه
The Harder They Fall

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی